دوره شماره
1401/03/04

به نقل صفحه اینستاگرام دانشگاه پارس، گروهی از دانشجویان این نهاد دانشگاهی با کسب مقام سوم در مسابقه ده گانه خورشیدی Solar Decathlon آمریکا در حوزه طراحی ساختمان اداری افتخارآفرینی نمودند.

مسابقه ده گانه خورشیدی یک رقابت دانشگاهی است، شامل ده مسابقه، که تیم های دانشجویی را برای طراحی ساخت ساختمان های بسیار کارآمد و نوآورانه با انرژی تجدیدپذیر به چالش می کشد. برندگان آن تیم هایی خواهند بود که بهترین طراحی معماری و مهندسی را با نوآوری، پتانسیل بازار، بازده ساختمان و تولید انرژی هوشمند ترکیب می کنند.

اسامی دانشجویان شرکت کننده دانشگاه معماری و هنر پارس در این مسابقه عبارتند از:

مریم بیگی و سیده زهرا هش السادات و شقایق محمدحسینی هنرور و علی محمد ابراهیمی سرخ آبادی.

منبع خبر

ارسال نظر در مورد اين مقاله