دوره شماره
1401/03/16

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی قرن صفر از ۳ تا ۸ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. تحویل آثار اول تیرماه ۱۴۰۱ و در رشته های نقاشى، عکاسى و حجم انجام خواهد شد. مکان نمایشگاه گالری انتظامی تهران خیابان شریعتی، ابتدای معلم روبروی فروشگاه اتکا پلاک ۶۰۸ واحد ۵ می باشد. موضوع، تکنیک و ابعاد آزاد می باشد. سبک اثار مدرن و سنتی می باشد و داوری رایگان است. هزینه بعد ازکارشناسی با توجه به ابعاد اعلام خواهد شد.

منبع خبر

ارسال نظر در مورد اين مقاله