دوره شماره
1401/04/11
به گزارش کانال رسمی دانشگاه پارس، جلسه پایانی درس طراحی مد با حضور استاد آرزو خسروی فارسانی مدیر دپارتمان طلا و جواهر برند درسا و دانشجویان رشته طراحی و ساخت جواهرات دانشگاه پارس در تاریخ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ با حضور "خانم مهندس آویشن قاسمی" مدیر واحد آموزش دانشگاه پارس در فضای "برند درسا" برگزار شد.
.
در جلسه آخر این کلاس علاوه بر مرور مباحث کلی این درس، بررسی فایل نهایی و تحقیقات دانشجویان در زمینه‌های:
شناخت مصرف‌کننده یا مشتری نهایی 
درک نیاز پنهان آن‌ها با روش آنالیز ۳۶۰ درجه کاربر 
بررسی ترند جهانی
مود برد طراحی
معماری محصول متناسب با مخاطب در فضاهای مختلف مانند محل کار، مهمانی و …
داستان طراحی و خطوط متناسب با آن پرداخته شد و در نـهـایـت بـر اسـاس مـوارد گـفـتـه شـده، دانـشـجـویـان در پــایــان ایــن درس بــه پــنــج لـوک نـهـایـی بـرای کـاربـر در فضاهای متفاوت، متناسب بــا اســتـایـل کــاربـر رسیدند و در فضای کار حرفه‌ای و صنعت مـُـد تـجـربــه کـسـب کـردنـد. 
ارسال نظر در مورد اين مقاله