فرايند پذيرش مقالات


جهت ارسال مقالات و اخبار علمی، با ما از طریق پست الکترونیک و یا تماس تلفنی در ارتباط باشید:

 

نشانی الکترونیکی: parsjournals@gmail.com

تلفن تماس: 58138000 (داخلی 2)